Kjøbenhavn ruteskibs forlis

Kjøbenhavn

s/s Kjøbenhavn blev bygget i 1918 og sejlede de 10 første år på Århus-København inden den blev overflyttet til Aalborg-København. Efter en ombygning i 1936 fortsatte man på Aalborg-ruten indtil august 1941 kun afbrudt af en minesprægning ud for Gilleleje 11. oktober 1940

Som det som ofte skete under krigen, overtog tyskerne skibet og indsatte det blandt andet på Gedser Warnemünde.

11. april 1945 gik det igen galt for s/s Kjøbenhavn da danske sabotører sprængte hul i skibet mens det lå i København. Skibet blev atter hævet, og fra 1946 hed ruten mest Århus-København med afstikkere til Aalborg.

Måske var det skæbnen der forfulgte s/s Kjøbenhavn, for 27 juni 1947 koliderede skibet med et fragtskib (der sank ) syd for Helsigør. Efter endnu et værftsbesøg gik det så helt galt 11. juni 1948. Påen rejse fra København til Aalborg blev skibet minesprængt ved Hals Barre, og 48 menesker mistede livet. Herefter skete den endelige ophugning.

s/s Kjøbenhavn var på 908 tdw, målte efter ombygningen i 1936 269 fod i længden og 39 fod i bredden. Motoren på fire cylindre ydede 2300 ihp og 15 knob. Efter 1936 kunne der være 48 passagerer på 1. klasse, 156 på 2. klasse og 546 på 3. klasse.

Dansk Søulykke statestik 1948
S/S Kjøbenhavn af Ålborg, 1668 B. R. T. Bygget 1918 af stål.
b) På rejse fra København til Ålborg med stykgods og passagerer.
Minesprængt og forlist d. 11/6 48 i Kaftegaf. 48 omkomne.
Søforhør i København d. 14/6, 48. Forlisanmeldelse dat. København d. 13/8 48.
Kl. 347 passerede K. rutebøje nr. 12 i rute 36 på 56 47'9 N. brd., 10°55'6 Ø led. i 2-300 m.s afstand.
Herfra styredes retv. 305° mod Ålborg bugt fskb. Kl. 350 skete en voldsom eksplosion ved den agterste
halvdel af skibet i stb. side. hvorved alt inventar i kamre blev knust og apteringen stærkt beskadiget.
K. fik stærk stb. slagside og begyndte at synke. Det forsøgtes forgæves at sætte bådene på vandet. Kort
tid efter rettede K. sig op for umiddelbart efter after at krænge stærkt til stb., hvorved en stor del af de
ombordværende, der i mellemtiden var blever forsynet med redningsveste, blev slynget over bord. De
fleste af de overbordfaldne blev reddet op på ledningsflåder, der var kastet over bord. Under affiring af
en stb.-redningsbåd kæntrede denne, og de ombordværende faldt i vandet. Kl. ca. 405 sank K. på 56°49'7
N. brd., 10°53'3 Ø. lgd. i 12 m vand med styrehuset halvt over vandet. Herunder rettede K. sig noget op,
og det lykkedes at sætte to af de bb. både på vandet, hvori resten af de overlevende om bord i K. reddede
sig. Tililende skibe og fartøjer reddede en stor del af de overbordfaldne, hvoraf mange var sårede, og alle
dem, der befandt sig på flåderne og i redningsbådene. De reddede blev senere landsaf i Hals og i Ålaborg

Anm. De omkomne var: aldersrentenyder Anders Andersen af Odense, professor Holger Bache af
København, barn Martin Bruusgaard af kobenhavn, husbestyrerinde Anna Margrethe Christensen af
København, frøken Eva Laura Gerlinda Dietzmann af København, frue Karen Kristine Jensen Fogh af
Ålborg, fhv. oversygeplejerske Anna Jensen Fokdahl af København, froken Elly Kafhrine Fredegod af
København, barn Ellen Merete Gleerup af Bagsværd. frue Emma Emilie Margrethe Gustafsson af Ålborg,
fhv. departementschef Christian Frederik Anton Hastrup Graae af Dybvad, frue Christiane Kirstine Henriette
Graae af Dybvad. frue Kamma Haaning af Gilleleje, barn Jens Mogens Løgtved Haaning af Gilleleje,
frue Inger Margrethe Haugaard af København, sognefoged Anthon Jensen af Hansted, frue Kristine
Koch af Aså. frue Lena Grace Kristoffersen af København, barn Thomas Jørgen Lynnerup af København,
frue Ellen Mourier af København, frue Kirstine Levin Nielsen af København, frue Ane Kafhrine Vejby-
Nielsen af Hasseris, barn Hanne Vejby-Nielsen af Ålborg, frøken Rigmor Kirstine Olsen af København,
sparekassebestyrer, kaptajn Aage Cai Packness af København, frue Ella Maria Caroline Packness af København,
buffist Klna Pedersen af København, frue Dorthea Petrea Petersen af København, frue Laursine
Redder af Randers, civilingeniør Aksel Marius Riis af Holte, maskinreparatør Adolph Sørensen af København,
frue Caroline Maren Sørensen af København, aldersrentenyder Hans Peter Niels Sørensen af København,
damefrisørelev Birthe Marie Terp af Birkelse. frue Julie Munch Vesterby af Ålborg, barn Jeanne
Dorthe Yttesen af København. blomsterhandler Poul Ørsted af Ålborg, bankelev Dorthe Gunhild Hansen
af Alborg, barn Jytte Martha Haugaard af København, husassistent Ruth Nielsen af Hornum st.,
sygeplejerske Elisabeth Kirstine Redder af Ålborg. 3. maskinmester Johannes Viggo Windelboe Schelde
af København, maskinassistent Verner Hemmingsen af København, hovmester Hans Niels Saxholt af
København, kok Erik Alfred Hansen Lund af København, tjener Valdemar Georg Andersen af København,
hovemstermath Alf Elias Krogh Clausen af Ålborg.

Elfrida Møller
Viggo Windelboe Schelde
Karl Aage Mogensen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021