Ølandsminde
Ølandsminde

Gaarden Ølandsminde pr Gandrup Mtr. nr 7a Kjær Herred,
ejes af Gdr. Niels Laurits Christensen, der er født 24-8 1898, Han overtog i1929 "Ølandsminde" matr. 7a i Gandrup efter forældrene, Kristine og Niels Anton Christensen, Hans Hustru Petrea Christensen, er datter af Anton Væversted. Gaardens stuehus er opført 1926, Kostalden i 1918, Hestestalden 1916 og Laden i 1881. Den nuværende besætning er paa 4 Heste, 12 Køer, 13 ungkreaturer og 20 Svin. En del af Arealet er merglet i 1938 (Mergel er kalkholdigt ler der anvendes til jordforbedring). Niels Laurits Nielsen er uddannet ved Landbruget og driver sin Gaard som almindeligt Landbrug, hvor der lægges mest vægt på Kornavl og Kvægavl. Bygningerne er velholdte, og Gaarden er besat med de nødvendige Maskiner og Redskaber.( Kilde: Træk af Aalborg Amts historie 1946, nr. 4247).

Adressen er Aalborgvej 369, 9362 Gandrup
Jeg kan huske engang i 60'erne hvor de for første gang fik oliefyr, der gik fyret uafbrudt i flere dage inden huset blev nogenlunde varmet op (kilde: Flemming V Jørgensen).

Sørine Petrea Christensen
Edit Kristine Marie Øland Pedersen
Niels Anton Øland Christensen
Åse Christensen
Per Øland Christensen
Niels Laurits Øland Christensen
Christine Christensen
Niels Anton Christensen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021