Folkedans (1)Da sæsonen 1971-72 startede op forsøgte man sig med et børnehold, og dette blev en stor succes. Endda så stor at foreningens aktive medlemmer, med kyndig bistand udefra, i starten af 1974 syede 33 børnedragter, 13 drenge- og 20 pigedragter til en samlet udgift på 1.602 kr. - "drengene skulle have Alsinge dragten, pigerne den som bruges over hele landet". Og om den næstkommende opvisning på Gandrup Kro kunne meddeles, at der "deltog 32 Børn og 48 Voksne. Laurits og Sinne samt Lassen og Børge spillede og det var alle Tiders Stemning, næh som vi svedte." Efterhånden var det blevet for dyrt at have danseaftnerne på kroen, og da sæsonen 1974-75 startede op blev danseaftnerne flyttet til gymnastiksalen på Gandrup Skole, hvor man siden har befundet sig. Ved starten på denne sæson kunne foreningen i øvrigt fejre sit 10-års jubilæum - og sin 5 års stiftelse - og det gjorde man dels ved at holde en fest og dels ved "at udnævne vores gamle Spillemand Johannes Larsen til Æresmedlem sammen med Kirstine og Johan Kirketerp".

Litteratur og materiale
Publiceret kildemateriale
Landsforeningen Danske Folkedansere: Danske Folkedanseres Jubilæumsskrift. 1979.
Ikke publiceret kildemateriale
Gandrup Folkedansere: Protokol 1964-1994.
Gandrup Folkedansere: Protokol 1994-.


Flemming Væversted Jørgensen
Birthe Jensine Høgh
Svend Eskild Brorsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021