9230 – Svenstrup J

 

Opdateret 8. april 2015

 

 

Formålet med Internetsiden for Stendyssen er at give interesserede adgang til, lokalplan, vedtægter, referater, og diverse øvrige oplysninger. Redaktør - Flemming Væversted (111) Hjemmesiden. www.vaeversted.com/stendyssen

 

Se gamle Stendysse Billeder december 1984

 

Jeg mangler nu kun referat fra 1986 i Stendyssens mappe. Hvis nogle skulle ligge inde med en kopi, vil jeg meget gerne låne den.

Ekstra kopi af regnskab kan fås ved henvendelse til bestyrelsen

 

Lokalplan

Kort

Kabler

Før der graves.

Stendyssens lokalplan_02-002_1978.pdf

Kort med Stendyssens husnumre

20kV_Hsp_kabler_kort vist med rødt

20kV_Hsp_kabler_luftfoto

NYT 2016 – Bredband nord fibernet Kort

Tilstødende lokalplaner

Svenstruphøj lokalplan_02-036_1998.pdf

Sifhøj lokalplan_02-054_2005.pdf

Lokalplaner for hele Svenstrup området

Vedtægter , renholdelse veje for ukrudt og

vinter vedligehold

Grundejerforeningen Stendyssen

Vedtægter_02-002_indskrevet_ændring_af_1984.pdf

Vedtægter_02_002_indskannet_original.pdf

 

Snerydning og glatførebekæmpelse på Stendyssen

 

Renholdelse af private faellesveje.pdf Ny juni 2014

 

Link til forklaring om renholdelse.

https://www.bolius.dk/skal-du-eller-kommunen-fjerne-ukrudt-fra-fortovet-40955/

 

Efter loven 2014 for Privat fællesvej, skal Grundejere renholde fortov og vej for ukrudt, blade og grene ude til vejens midte, og hvor der ikke er nabo overfor, helt over på modsatte side. Sørge for at blade ikke blokerer for afløb.

 

2016

 

 

2016_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2016_Referat_generalforsamling.pdf

 

 

Eventuelle rettelser til flemming@vaeverted.com

2015

 

 

 

2015_Arbejdsdag 6. juni

2015_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2015_Referat_generalforsamling.pdf

 

 

Bredbånd Nord Fibernet etableret, med skader på indkørsel - note hos bestyrelsen

2014

 

2014_arbejdsdag.pdf Lørdag den 14 juni kl:10

2014_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2014_Referat_generalforsamling.pdf

 

 

2013

 

2013_Arbejdsdag.pdf Lørdag den 22. juni

2013_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2013_Referat_generalforsamling.pdf

 

 

2012

 

 

 

2012_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2012_referat_generalforsamling.pdf

 

Marts

I marts udført beskæring og senere genbeplantning af læbælte mod Gl. Viborgvej

Beplantningsplan Stendyssen.pdf

 

Juni

Arbejdsdag Lørdag den 16. juni

 

 

2011

2011_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2011_referat_generalforsamling.pdf

 

2011 Arbejdsdag 18. juni kl. 08:30

2011 Festudvalg arrangerer festaften 18. juni

Kommunen reparerede med nyt asfalt slidlag efter opgravninger.

 

 

2010

2010_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2010_referat_generalforsamling.pdf

2010_arbejdsdag.pdf

Fjernvarme ledninger på Stendyssen renoveret efterår 2010.

2010_Asfalt og Fjernvarme arbejde på Stendyssen

Generelt er der ikke penge til renovering fra øvrige forsyninger

 

  • Fjernvarmeforsyningen Ja
  • Vandforsyningen Nej
  • Kloak Nej
  • Gadelys Nej
  • GVD antenne, Nej
  • TDC kabler, Nej
  • HEF Lysleder kabler, Nej
  • HEF El kabler Nej
  • HEF 20kV kabler, Nej
  • Veje kantsten og stier, 2011

2009

2009_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2009_referat_generalforsamling.pdf

2009_arbejdsdag.pdf

 

2008

2008_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2008_referat_generalforsamling.pdf

2008_arbejdsdag.pdf

Kørselsvejledning Sandkasse

 

2007

2007_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2007_referat_generalforsamling.pdf

Vedtaget: Ændring af vedtægter – Ordinær generalforsamling skal afholdes i første kvartal efter regnskabsårets udløb.

2007_arbejdsdag.pdf

2007_arbejdsdag_sankthans.pdf

2007_indkaldelse_ekstra_generalforsamling.pdf

Drøftede nyt asfalt på vejen. Kommunen oplyste at vejen vil blive gravet op i forbindelse med rep/udskiftning af kloak og fjernvarme senest 2010

2007_referat_ekstra_generalforsamling.pdf

 

2006

2006_indkaldelse_generalforsamling.pdf

2006_referat_generalforsamling.pdf

2006_arbejdsdag.pdf

Kontakt med kommunen omkring gadelamper på Stendyssen

2005

2005_referat_generalforsamling

2005_arbejdsdag.pdf

10 m3 Vasket Sand leveret til sandkassen

 

2004

2004_indkaldelse_generalforsamling

2004_referat_generalforsamling

Vedtaget: Ekstra hensættelse til vejkonto kr. 15 000 + et årligt beløb pr husstand

Vejledning i beskæring af beplantning mod stier

Manglende papirer er fundet J

2003

2003_referat_generalforsamling

 

2002

2002_referat_generalforsamling

 

2001

2001_referat_generalforsamling

Vi fik forseglet asfalt revnerne i vejen.

 

2000

2000_referat_generalforsamling

Kommunen fremstiller skilt over husnumre

Betingelsen for at stikvej mellem 101 og 102 kan udstykkes til grund: Konkursboet skal åbnes og det koster, og eventuelt provenu vil tilfalde konkursboet Engholm Strand

 

1999

1999_referat_generalforsamling

Vedtaget: Rykkergebyr 50kr ved for sen indbetaling af kontingent.

 

1998

1998_referat_generalforsamling

Spildvandsledning over fællesareal øst for Stendyssen

1997

1997_referat_generalforsamling

 

1996

1996_referat_generalforsamling

Vedtaget: Hensættelse til vejkonto kr. 25 000 + et årligt beløb pr husstand i alle de efterfølgende år.

Skilte of afmærkningsplan for Gl. Viborgvej

Busvej Gl Viborgvej planlægges.

1995

1995_referat_generalforsamling

 

1994

1994_referat_generalforsamling

 

1993

1993_referat_generalforsamling

Vedtaget: Kontingent opkræves 1 gang årligt.

 

1992

1992_referat_generalforsamling

 

1991

1991_referat_generalforsamling

 

1990

1990_referat_generalforsamling

 

1989

1989_referat_generalforsamling

Diskussion med kommunen om etablering af stillevej zoner for Stendyssen – i forbindelse med Børnehaven

 

1988

1988_referat_generalforsamling

 

1987

1987_referat_generalforsamling

Vi meddeler kommunen at Område C- vedligeholdes ikke – dog slås de første 6-8 m græs – bag de tilstødende huse

Vintervedligeholdelse: Hver Grundejer gruser uden for sig selv – der må ikke anvendes salt. – Grundejerforeningen sørger for snerydning.

Kommunen præciserer i brev at Stendyssen skal forbindes direkte til Runesvinget og Gl. Viborgvej bliver til cykelsti.

1986

1986_referat_generalforsamling mangler i mappen

18.almindelige vurdering af Stendyssen

Matrikel: SDR.SVENSTRUP BY, SVENSTRUP

4 in 12.777 KVM, heraf vej 869 kVM

Vurderet til NUL

Kommunen foretog efter beplantning

1985

1984_referat_generalforsamling

En del skitseforslag til indretning af legeplads og øvrige grønne områder, boldbaner og hundetrænings områder.

 

1984

1984_referat_generalforsamling

Vedtægter ændres – hver beboelse/grundejer en stemme.

I mapperne er der billede negativer der kan ses her

Billeder december 1984

 Vedtægter + Matrikelkort

Behandling af Stendyssens skøde på fællesareal.

 

 

1983

Intet i mappen

 

1982

Stiftende generalforsamling

1982_referat_generalforsamling

Første Vedtægter godkendt

Beplantningsplaner

1981

Lukning af Gl. Viborgvej ved krydsning af Oldstien

 

1980

Intet i mappen

 

1979

Politibekendtgørelse om parkering i Aalborg Politikreds

 

1978

lokalplan_02-002_1978.pdf

Ombygning af eksisterende stuehus afslået.

http://www.zipstat.dk/cgi-bin/zipstat/zipstat.cgi2?brugernavn=fvj&js=false&billed=6