Vandaaen
Vandaaen VandaaenNordjyske Stiftstidende - 1880-02-december
Asaa den 30te November Iaftes omtrent Kl 8 opkom der Ildebrand hos Gaardeier Niels Madsen i Vandaaen Laden og begge Fløihusene bleve et Rov for Luerne saavelsom en ved Gaarden værende Kornstak, hvorimod Vaaningshuset frelstes. Foruden al den indavlede Sæd og nogle Avlsredskaber indebrændte her tillige 3 Kalve og nogle høns. Der vides Intet om, hvorfra Ilden, der opkom i østre Ende af Laden hidhørte. Saavidt vides skal Eieren dog have nogenlunde ordentligt assureret. (Assuret=forsikring)

Vendsyssel Tidende - Hjørring - 19/10 1895
Ejendomshandel Gaardejer Niels Madsen har solgt den ham tilhørende Gaard Vandaaen Dronninglund Sogn til sin Søn Jens Martinus Madsen for 15 000 Kr. Overtagelsen af Ejendommen der stave for Hartkorn ca 2 Tdr Sker til 1ste Maj 1896 og i Handelen medfølger ind og udvendig Besætning, hvoriblandt 4 Heste og 10 Køer m.m.. Sælgeren forbeholder sig Aftægt paa Gaarden.

Gaarden Vandaaen, ved Ørsø, Nord for Aså, Dronninglund sogn, Grænser op til Albæk sogn
Vandaaen , Agerstedvej 19, ager 107 hektar, 9330 Dronninglund


Niels Vilhelm Madsen var ejer af Vandaaen til d. 5 maj 1947, stuehuset er opført i 1952, Vandaaen var på 25,7 hektar i 1947, idag 107 hektar, ny ejer var en Niels Jensen f. 26/6-1910,
oplysningen er fra Vort sogns historie Bind 1 side 184 og 185
Jensen, Niels, Vandaaen, Agersted
er født i Ørtoft 26.6.1910. Forældre Niels Johan Jensen, Krusholm, Nybro og Hustru Petrine Marie. FF Jens Nielsen , Palmesbro. FM Karen. MF Peder Christensen, Præstbro. MM Inger Marie. Niels Jensen er gift med Oda Kristine f. Christensen i Fjern Hede 28.9.1911. Forældre: Kristen Christensen, "Mariendal" Fjern Hede, og Hustru Ane Johanne. FF Skomager Christensen , Voersaa. MF Niels Nielsen "Skræddergaard", Lyngsaa. MM Else. I ægteskabet er der 2 Børn: Margit og Mogens. Jensen overtog Ejendommen Matr. Nr. 3a m.fl. 5.5.1947 efter Niels Madsen. Ejdsk. 57.000 Kr. Areal 25,7 ha. Normal Besætning 20 Køer, 25 Ungkreaturer, 2 Heste, 100 Høns, 5 Søer, og ca. 75 Svin. Der findes Traktor og Nutudens Maskiner. Der drives alm. Landbrug. Stuehyuset opført 1952, Kostald 1925, Laden og Vesterhus opført 1881. Jensen har tidligere ejet "Krusholm" i Nybro 1935-47. Niels Jensen er i Bestyrelsen for Brugsforeningen.


Jeg bror Henrik f. 1955 og hans kone Jytte f. 1955 har lige være på besøg hos mig, vi kom til at snakke om Vandaaen, der er Jytte`s mormor`s bror Niels Jensen som overtog Vandaaen d. 5/5-1947
mvh Flemming Vestmark Juli 2008


FT-1840, Hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Aså, Gård, 3, , FT-1840, B5845
Mads Jensen 45 Gift Gårdmand
Ane Marie Christensdatter 33 Gift Hans kone (f.1807)
Johanne Marie Madsdatter 6 Ugift Deres barn
Mette Marie Madsdatter 4 Ugift Deres barn
Hans Christian Madsen 2 Ugift Deres barn
Morten Jacobsen 22 Ugift Tjenestekarl
Else Magrethe Larsdatter 20 Ugift Tjenestepige

FT-1845, Hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Vandaaen, en Gaard, 1.3, FT-1845, B3807
Mads Jensen 51 Gift Eier af Gaarden her i Sognet
Ane Maria Christensdatter 38 Gift hans Kone her i Sognet
Johane Maria Madsdatter 11 - deres Barn her i Sognet
Martha Maria Madsdatter 9 - deres Barn her i Sognet
Hans Christian Madsen 7 - deres Barn her i Sognet
Jens Christian Madsen 2 - deres Barn her i Sognet
Christen Sørensen 18 Ugift Tjenestekarl her i Sognet
Mourits Peter Andersen 15 Ugift Tjenestekarl her i Sognet

FT-1850, Hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Vandaae, En gård, , FT-1850, C0395
€ Mads Jensen 55 Gift Ejer af gården Her i sognet
€ Ane Maria Christensdatter 43 Gift Hans kone Her i sognet
€ Johane Maria Madsdatter 16 Ugift Deres barn Her i sognet
Martha Maria Madsdatter 13 Ugift Deres barn Her i sognet
Hans Christian Madsen 11 Ugift Deres barn Her i sognet
Jens Christian Madsen 6 Ugift Deres barn Her i sognet
Christen Pedersen 17 Ugift Tjenestekarl Voer sogn, Hjørring amt

KB-1826, Døde Kvindfolk Albæk Sogn, 1846 28 April 3 Maj. Dødfødt, datter af Ugifte Karen Christensdatter Vandaaen og Ugifte Frederik Simonsen Sæby

KB-1870, Dronninglund, data_kirkeboeger_C075_A_011_K02-04-A Nr. 91
9 Decbr. 1870, Jens Martinus madsen, Døbt i Kirken 5 Marts
Forældre: Niels Madsen og Hustru Johanne Marie Madsdatter 36 Aar, Vandaaen
Faddere Mo?? Ane M. Pedersen, Del. Ungt Mands Mortensen ?

FT-1880, Hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Søraa By, En Gaard, 747 (4), FT-1880, C6391
Niels Madsen 54 Gift Huusfader Sønderstore Woer Sogn Hjørring Amt
Johanne Marie Madsen 45 Gift hans Hustru Husmoder her i Sognet
Ane Mari Magrete Madsen 22 Ugift deres Børn her i Sognet
Albertine Madsen 17 Ugift deres Børn her i Sognet
Mettemarie Madsen 13 Ugift deres Børn her i Sognet
Jens Marthinus Madsen 10 Ugift deres Børn her i Sognet
Gjertrud Marie Madsen 7 Ugift deres Børn her i Sognet
Sofhie Kirstine Madsen 3 Ugift deres Børn her i Sognet
Ane Marie Christensen 73 Enke Huusfaderens Svigermoder af ham forsørges Kibsgaard her i Sognet (f.1807)
Anders Madsen 22 Gift Tjenestetyende Kibsgaard her i Sognet

2 dec 1880 Nordjyske Stiftstidende
Asaa den 30te November Iaftes omtrent Kl 8 opkom der Ildebrand hos Gaardeier Niels Madsen i Vandaaen Laden og begge Fløihusene bleve et Rov for Luerne saavelsom en ved Gaarden værende Kornstak, hvorimod Vaaningshuset frelstes. Foruden al den indavlede Sæd og nogle Avlsredskaber indebrændte her tillige 3 Kalve og nogle høns. Der vides Intet om, hvorfra Ilden, der opkom i østre Ende af Laden hidhørte. Saavidt vides skal Eieren dog have nogenlunde ordentligt assureret. (Assuret=forsikring)

FT-1890, Hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Søraa, Asaa, , 13, FT-1890, C1619
Niels Madsen 63 Gift Familiefader Gaardeier Voer Sogn
Johanne Marie Madsdatter 55 Gift Husmoder Kone Dronninglund Sogn
Mette Marie Madsen 21 Ugift Datter Pige Dronninglund Sogn
Gjertrud Marie Madsen 16 Ugift Datter Pige Dronninglund Sogn
Sofie Kristine Madsen 12 Ugift Datter Pige Dronninglund Sogn
Jens Marthinus Madsen 19 Ugift Søn Karl Dronninglund Sogn

Vendsyssel Tidende - Hjørring - 19/10 1895
Ejendomshandel Gaardejer Niels Madsen har solgt den ham tilhørende Gaard Vandaaen Dronninglund Sogn til sin Søn Jens Martinus Madsen for 15 000 Kr. Overtagelsen af Ejendommen der stave for Hartkorn ca 2 Tdr Sker til 1ste Maj 1896 og i Handelen medfølger ind og udvendig Besætning, hvoriblandt 4 Heste og 10 Køer m.m.. Sælgeren forbeholder sig Aftægt paa Gaarden.

FT 1906 Hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Asaa Wandaaen mtr 64
Jens Matinus Madsen, 8/12. 1870, Husfader, Gårdejer
Inger Marie Madsen, 13/7. 1873, Husmoder
Niels Wilhelm Madsen, 28/5. 1899, Barn
Jens Christian Madsen, 24/11 1900, Barn
Johanne Mathilde Madsen, 7/3.1904, Barn
Marie Margrethe Madsen, 2/10. 1905, Barn
Johanne Marie Madsen, 15/8 1834, Enke, Aftægtskone
Johanne Mathine Larsen, 6/2. 1888, Tjenestyende
Waldemar Andreasen, 5/12. 1887, Tjenestyende
Niels Peter Jensen, 13/9. 1890, Tjenestyende


Marie Margrethe Madsen €
Jens Martinus Madsen €
Niels Vilhelm Madsen
Johanne Mathilde Jensen
Jens Kristian Marinus " Kesse" Madsen
Anna Jensigne Madsen
Sofie Kristine Madsen
Jens Sofus Marinus Madsen
Anna Sofie Madsen
Jens Ingemann Madsen
Johanne Marie Madsdatter €
Ane Marie Margrethe Madsen
Mads Jensen €
Anne Marie Christensdatter €
Martha Marie Madsdatter
Hans Christian Madsen
Jens Christian Madsen
Jens Olesen €
Ole Ottesen €

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021