Nygård i Lemb Klokkerholm, Hellevad


Gården er belliggende sydvest for klokkerholm, Dronninglund Herred, hjørring amt.
Nygård i Lemb, Hellumvej 41 Klokkerholm

FT-1880 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Lemb Mark, , et Hus, 147,
Niels Christjan Christen[sen], 34, Gift, Husfader Jordbruger Skomager, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Johanne Kathrine Christen[sen] født Johansen, 32, Gift, Hustru, , Hellevad Sogn Hjørring Amt
Kristen Christensen, 5, Ugift, Barn, , Aistrup Sogn Aalborg Amt
Magdalene Christensen, 3, Ugift, Barn, , Ørum Sogn Hjørring Amt
Anton Christensen, under 1 Aar, Ugift, Barn, , Hellevad Sogn Hjørring Amt
Mikael Peter Jensen, 27, Ugift, Skomagerlærling, , Ørum Sogn Hjørring Amt


1918 Billede af gården arkiv.dk/vis/5428459
Billede er taget da Johan var 6 år gammel.
Niels Chr. Christensen købte den lille ejendom, hvorfra han virkede som skomager, men han, og senere sønnen Anton købte de kommende år meget jord til ejendommen og udvidede og nybyggede husene, som de derefter kaldte Nygård i Lemb.
skomager Niels Chr. Christensen, byggede i 1907 hus på Borgergade 20 og samme år solgte Nygård
til sønnen Anton Væversted
Niels Chr. Christensen. fortsatte som skomager i huset, hvor han døde 1918. Hans enke Johanne Catrine boede her til hun i 1922 flyttede til sønnen i Nygård, hvor hun døde i 1931Bogserien: Vort Sogns Historie der udkom i årene 1950-58, bind 1 Side 284
VÆVERSTED, SØREN, Gaardejer, »Nygard, Lem, Klokkerholm,
Søren Væversted overtog i 1947 Gaarden Matr. Nr. 8b m. fi. efter sin Far som 3. Generationsejer, Arealet er 30 Tdr. Land, og normal Besætning er 11 Køer plus lign. Ungkreaturer, 3 Søer ca. 25 Svin og 2 Heste. Laden er opført 1913, Stuehuset 1903, Kostalden 1918 og Hestestalden 1925. Ejdsk 28,300 Kr, ny 50.000 Kr.


Bogen: En svunden tid gennem 100 år, Knud Kærsgaard, 2001 ISBN 87-89109-76-7
Hallund kær, var i samme område som de andre Lemb - gårde havde dens græsgange - bla. Væversted, Mellergaard, Østergaard, Vestergaard, Nordgaard og Kren Spillemands gård.

Klokkerholm er et nyt navn, som er kommet i 1600 tallet, Mellem Hellevad landsby, Lemb Landsby, Klokkerholm er bygget på Klokkerens ejendom.

Johan Væversted €
Anton Væversted €
Ane Mari Nielsen €
Carl Sofus Væversted
Dagmar Sophia Væversted
Niels Christian Væversted
Karl Otto Væversted
Ole Villy Væversted
Søren Væversted
Agna Kristine Væversted
Chresten Christensen
Anna Marie Væversted
Kresta Margrethe Christensen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021