Langbaksminde Asaa Melholt sogn
Langbaksminde Asaa Melholt sogn Langbaksminde Asaa Melholt sogn


Langbaksminde ved Asaa.
Malet af "Bierstedmaleren" Jens Svend Christian Petersen.
Findes på Hjørring Arkiv

Vort Sogns Historie - sh billede
Mortensen, Chr., Gaardejer, Langbaksminde, Asaa er født 20 aug 1900, Forældre Carl Mortensen og Hustru Anna Marie f. Larsen. Chr. Mortensen er gift med Esther f. Nielsen i Vesterbølle 9. jan 1904. Forældre Johs. Jensen og Hustru Marie. I Ægteskabet er der 1 Barn: Carl Johan 9. okt. 1845. Chr. Mortensen købte i 1928 Gaarden Matr. Nr. 58a af Købmand Thomas Jensen, Asaa. Arealet er 97 Tdr. Land og normal besætning er 24 Køer, 60 Ungkreaturer, 4 Søer, 60 Svin, 2 Heste og Traktor. Bygningerne er opført 1880 og paa nær Kostalden som blev bygget 1939. Ejdsk. 80.000 Kr.

Mathilde Jensen
Katrine Nielsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021