N A H (1804)

Kilde: Niels Aage Mortensen har skiftet navn til Niels Aage Holmgaard
E-mail naah@mail.FJERNtele.dk

Index mellem (Niels Aage Holmgaard) og (Flemming Væversted Jørgensen) database numre.
Niels Aage Holmgaard (NAH#0004) = (FVJ#1804)
NAH = FVJ
#0001 = #1801
#0002 = #1802
#0003 = #1803
#0004 = #1804
#0005 = #1805
#0006 = #1806
#0007 = #1807
#0008 = #1808
#0009 = #1809
#0010 = #1810
#0011 = #1811
#0016 = #1816
#0017 = #1817
#0022 = #1822
#0023 = #0957
#0024 = #1824
#0025 = #1825
#0026 = #1826
#0027 = #1827
#0028 = #1828
#0029 = #1829
#0060 = #1823
#0084 = #1818
#0085 = #1819
#0140 = #0954
#0141 = #0182
#0142 = #1832
#0143 = #0956
#0144 = #0955
#0165 = #0038
#0166 = #0035
#0167 = #0771
#0168 = #0772
#0191 = #1812
#0192 = #1813
#0240 = #1800
#0241 = #0039
#0303 = #1821
#0400 = #0041
#0402 = #0042
#0521 = #1831
#0554 = #0037
#0521 = #0038

Niels Christian Christensen €
Johanne Cathrine Johansen €
Ane Johanne Frederikke Helene Christensen
Søren Peter Christensen
Maren Magdalene Christensen
Adolf Herman Christensen
Helene Christensen
Svend Christensen
Sørine Petræa Christensen
Tasha Myhlendorf-Andersen
Leon Andresen
Vibeke Helene Mortensen
Niels Aage Holmgaard
Annie Merete Vibeke Myhlendorf
Anne Marie Mortensen
Denis Juhl Sørensen
Inge Lis Rasmussen
Harald Christian Larsen
Sigrid Gudrun Valborg Olsen
Erik Elkrog Mortensen
Søren Peter Sørensen
Mette Marie Jensen
Rasmus Rasmussen
Petrea Karoline Andersen
Rasmus Holmgård
Niels Åge Rasmussen
Mariann Holmgaard Nielsen
Erling Kiel Rasmussen
Åse Helene Rasmussen
Ulla Rasmussen
Bente Rasmussen
Bent Andresen
Birthe Irmelin Christensen
Carla Mary Elisabeth Elkrog
Keld Lund Espensen
Anna Nielsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021