Søndersted, Horsens enge, Langholt
Søndersted, Horsens enge, Langholt

Vort sogsn Historie 1950-1958, Bind 1 Side 132
VÆVERSTED, KARL SOFUS, Søndersted, Horsens Enge, Langholt,
Carl Sofus Væversted købte i 1941 Ejendommen Matr. Nr. 8 e m. fl. af Esben Nielsen med et Areal paa 10 Tdr, Ld, og 6 Skp. Normal Besætning er 4 Køer, 4 Ungkreaturer, 1 Hest, 3 Svin og 50 høns. Der er i 1945 lagt fast Tag paa Stuehuset og i 1954 paa Lade og Kostald. I 1949 blev der bygget Hønse- og Tørvehus samt Vognport og i 1952 Maskinhus. Der er Malkemaskine samt Ensilagebeholder.

Carl Sofus Væversted
Lilly Kristine Margrethe Væversted

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021