Nørrekær, Rørholt, Dronninglund

HERMANSEN, EJNAR CHR., Gaardejer, 'Nørrekær, Rørholt
Ejnar Chr. Hermansen købte i 1927 Jorden Matt. Nr. 2m m. ti, der blev udstykket fra »Fladkær og opførte samme Aar Bygningerne. Lade og Kostald er ombygget 1942, hvilket Aar der ogsaa blev opført Hønsehus, Maskinhus og Brændselsrum. Arealet er 16 Tdr. Ld. og normal Besætning er 7 Køer plus lJngkreaturer, 15 Svin og 2 Heste. Ejdsk. 20.000 Kr. Hermansen tilkøbte i 1941 3 Tdr. Land Eng.

Ejnar Christian Hermansen
Elisa Iversen
Anders Gunnar Hermansen
Marius Børge Hermansen
Knud Erik Hermansen
Signe Kristine Hermansen
Poul Jørgen Hermansen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021