Sønder Ravnstrup, Hjallerup

Vort Sogns Historie Bind 1, Side 142
CHRISTIANSEN, JENS P., Gaardejer
Sdr Ravnstrup, Hjallerup,
er født i Hellevad 8.9 1917. Forældre Jens Haven Christiansen og Hustru Kristine f. Knudsen. Jens P Christiansen er gift med Olga f. Vejrum i Dronninglund 25. 4. 1922. Forældre: Martin Vejrum og Hustru Mine f. Fjeldgaard. I ægteskabet er 2 Børn: Jens Haven 27. 4. 1946 og Doris 24. 5. 1949. Jens P Christiansen overtog 1. 11. 1946 Gaarden Matr. Nr. 1a efter sin Mor, der havde drevet den sin Mands død 1929. Christiansens far overtog Gaarden 14. 11. 1917. Arealet er 24 Tdr. Land og normal Besætning 8 Køer plus Ungkreatuer, 3 Søer, 20 Svin og 2 Heste. Laden er opført 1954, Kostalden ca. 1936, Stuehuset ca. 1896 men siden i 1948 blevet moderniseret og paalagt fast Tag. Christiansen har i 1951 inst. El lys og i 1954 El Kraft. Ejdsk. 21.000 kr.

Jens Peter Haven Christiansen
Olga Vejrum

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021