Stentinget, Røgelhede, Hellevad


FT-1840, Hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Stentinget, Gård, 32, , FT-1840, B5847
Christian Jensen 76 Gift Gårdmand
Karen Larsdatter 51 Gift Hans kone
Jens Christian Christiansen 17 Ugift Deres søn (f.1823)
Anders Chr: Christiansen 7 Ugift Plejebarn
Birte Maren Chr:datter 26 Ugift Deres datter
Else Marie Christiansdatter 13 Ugift Deres datter
Inger Marie Christiansdatter 9 Ugift Deres datter
Christian Christensen 23 Ugift Tjenestekarl

FT-1850, Hjoerring, Dronninglund, Hellum, Stentinget, , 37, en gård, FT-1850, C0397
Jens Christian Christensen 27 Gift Gårdmand, husfader Her i sognet (f.1823)
Caroline Sophie Frederikke 18 Gift Hans kone Aalborg, Aalborg amt
Karen Marie Jensdatter 1 Ugift Deres barn Her i sognet
Niels Christensen 40 Ugift Avlskarl Her i sognet
Else Larsdatter 25 Ugift Tjenestetyende Her i sogne

FT- 1916_0128_01312 Hjørring, Dronninglund, Hellevad-Ørum, Røgelhede, Stintinget, 23
Sine Pedersen 15/9-1867 Gift, Husmoder, Lanbruget, Stintinget, Indkomst 1200 kr, Formue 8000
Agnes Pedersen, 21/3-1892, Ugift, Dater, Indkomst 225 kr
Stig Pedersen, 24/3-1898, Ugift, Sønd, Landmand
Kristian Pedersen, 17/4-1899, Ugift, Sønd, Landmand
Elfrida Pedersen, 20/8-1800? 1900?, Ugift
Marie Pedersen, 4-12-1902, Ugift, Dater
Nielsine Pedersen, 15/1-1906, Ugift, Dater
Elna Pedersen, 16/2-1910?, Ugift, Dater
Ellemand Pedersen, 23/6-1909, Ugift, Sønd
Krista Pedersen, 28/2-1911, Ugift, Dater
Søndergaard, Kristensen, 12/12-1897, Ugift, Tjend, Landmansarbejde

Vort Sogns Historie, Bind 1 side 281
PEDERSEN. CHR., Gaardejer, Stentinget.
Klokkerholm,
er født samme Sted 17. 4. 1899. Forældre: Peder Chr. Pedersen og Hustru Line f. Pedersen. Gaardejer Chr. Pedersen er gift med Marie f. Jørgensen i Aalborg 27. 5. 1903. Forældre: Line Jorgensen og Hustru Louise f. Christensen. Chr. Pedersen har 8 Børn, hvoraf 3 i første Ægteskab: Kresten 9. 9. 1923, Elfrida 16. 3. 1926 og Peder 24. 8. 1931, I andet Ægteskab: Erik 29. 8. 1935. Bent 7. 11. 1936, Steen 16, 6. 1938. Gurli 5. 10. 1941 og Edel 17. 2. 1945. Chr. Pedersen overtog i 1932 Gaarden Matr. Nr. 1 efter sin Svigerfar. Gaarden har været i Pedersens Fars Eje i mange Aar, da han købte den Ca. 1880. Arealet er 78 Tdr. Land og normal Besætning ca. 25 Køer, Ungkreaturer, ca. 50 Svin. 2 Heste samt Traktor. Lade og Kostald er opført 1926 efter Brand, Østerhuset 1899. Stuehuset er Ca. 100 Aar gammelt, men siden moderniseret og paalagt fast Tag. Ejdsk. 53.000 Kr. fly 85.000 Kr. Før Overtagelsen her ejede Pedersen i 7 Aar .Nr. Hallundbjerg med et Areal paa 78 Tdr. Land.

FVJ Note Svigerfar ? -

1989
SB 165 Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Kulturhistorisk stedfæstet punkt
Kort 4cm kort: 1317 III NØ MB: 0914 UTM: 569274 / 6343533 Zone: 32
Ejerlav 0550563 Stentinget, Hellevad, matr.nr.: 1b (1989) (1989)
Stednavne Stentinget (1989)
Omgivelser Dyrket mark/have (1989)
1 OPSAMLING FORESTÅET AF PRIVAT
12. november 1989
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skafttungespids, 14,1 cm lang, Brommekultur.
Genstande
Vendsyssel Historiske Museum: 1989/55 (1989)

Nielsine "Ninne" Mary Ane Pedersen
Line Marie Pedersen
Agnes Marie Pedersen
Stig Pedersen
Kristian Pedersen
Elfrida Pedersen
Marie Pedersen
Elna Pedersen
Ellemand Pedersen
Peder Christian Pedersen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021