Eenodden, Ørsø

Hjoerring, Dronninglund, Voer, Enodden

FT-1834, Hjoerring, Dronninglund, Voer, Enodden, Gård, 43, , FT-1834, B6778
Thomas Thomasen 34 Gift Gårdfæster
€ Kirsten Marie Hansdatter 26 Gift Hans kone
Thomas Christian Thomsen 2 Ugift Deres barn
Jørgen Christian Jensen 20 Ugift Deres tjenestekarl
Ane Christensdatter 16 Ugift Deres tjenestepige

FT-1840, Hjoerring, Dronninglund, Voer, Enodden, Gård, 67, , FT-1840, b5854
Thomas Thomassen 39 Gift Gårdfæster
€ Kirsten Marie Hansdatter 31 Gift Hans kone
Thomas Christian Thomassen 7 Ugift Deres barn
Christine Thomasdatter 5 Ugift Deres barn
Hans Peter Thomasen 2 Ugift Deres barn
Niels Thomasen 1 Ugift Deres barn
Maren Larsdatter 16 Ugift tjenestepige

FT-1845, Hjoerring, Dronninglund, Voer, Eenodden, En gaard, 13, FT-1845, B7255
€ Kirsten Marie Hansdatter 37 Enke Gaardmands-enke Flade sogn Hjørring amt
Thomas Christian Thomsen 13 Ugift Hendes børn Heri sognet
Christine Thomasdatter 11 Ugift Hendes børn Heri sognet
Hans Peter Thomsen 8 Ugift Hendes børn Heri sognet
Thomas Thomsen 3 Ugift Hendes børn Heri sognet
Hans Christian Nielsen 1 Ugift Hendes børn Heri sognet
Jens Christian Simonsen 17 Ugift Tjenestekarl Dronninglund sogn Hjørring amt

FT-1850, Hjoerring, Dronninglund, Voer, Eenodden, , 144, 1 Gaard, FT-1850, c0394
Jens Christensen 34 Gift Gaardmand, Huusfader Vreile Sogn, Hjørring Amt
€ Kirsten Marie Hansdatter 40 Gift hans Kone Flade Sogn, do [Hjørring] Amt
Thomas Christian Thomsen 18 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Christine Thomasdatter 16 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet]
Hans Peter Thomsen 13 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet]
Thomas Thomsen 8 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet]
Hans Christian Nielsen 6 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet]
Johanne Marie Jensdatter 2 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet]FT-1870, Hjoerring, Dronninglund, Voer, Agersted By Voer Sogn, L. Eenodden, 156, FT-1870, C1998
€2170 Jens Christensen 53 Gift Husfader Avlsbruger Vreilev Sogn
€ Kirsten Marie Hansdatter 61 Gift Husmoder Medhjælper Flade Sogn
Thomas Thomsen 26 Ugift Barn Karl Voer Sogn
Johanne Marie Jensdatter 21 Ugift Barn Pige Voer Sogn
€ Christine Jensen 18 Ugift Barn Pige Voer Sogn (f.1852)

FT-1880, Hjoerring, Dronninglund, Voer, Voer Sogn, En Gaard, 291 (4), FT-1880, C6383
€2170 Jens Christensen 63 Gift Husfader, Gaardeier Vreilev Sogn
€ Kirstine Marie Hansen 70 Gift hans Hustru Flade Sogn
€ Kristine Jensen 28 Gift deres Datter her i Sognet (f.1852)
€ Søren Peter Simonsen 37 Gift hendes Mand, hjelper Husfaderen Dronninglund Sogn
Jens Severin Simonsen 4 Ugift Deres Børn her i Sognet
Ane Marie Simonsen 2 Ugift Deres Børn her i Sognet
Kristine Christensen 17 Ugift Tjenestefolk her i Sognet
Kristian Sørensen 14 Ugift Tjenestefolk her i Sognet


Jens Kristensen €
Kisten Marie Hansdatter €
Johanne Marie Jensdatter
Thomas Christian Thomsen
Thomas Thomasen
Christine Thomasdatter
Hans Peter Thomasen
Thomas Thomasen
Niels Christensen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021