Anders Pedersen Bruun

DatoStedKilde
Født :01 Maj 1745Tornby s. (Vennebjerg h.)Kilde
Død :1806Tornby s. (Vennebjerg h.)Kilde

Alder : 60
Stilling : bonde (gmd.)

Noter :

42 år i FT1787
ved skiftet efter hustruen
Se P.Bruun: s. 51f
Dømt for delagtighed i tyveri af hvede fra skibet "Die gute Erwarting"af Stettin som strandede ved Nørlev Strand 20okt1790 af en kommision04jul1794. Straffen nedsat til 2 måneders tugthus af Højesteret20oct1800. Afsonet i Viborg.
(P.Christensen: Hvedeskibet. Den store Tyverisag fra Nørlev Strand iAaret 1790.
Vends.Aarb. 1926)
Er lig AncestralFile's "Anders PEDERSEN" (AFN:G6WM-8N) (født 1746)omend denne angives død 21 Feb 1838 og begravet 4 May 1838.
Juli 2012 - Fra siden http://www.geni.com/people/Anders-Pedersen-Bruun/306287269460007130

Anders Pedersen Bruun var fæster af en gård i Nr. Tornby af hartkorn 1 td. 2 skpr. 3 fldkr., hørende under herregården Kærsgård. Det må anses for sandsynligt, at han har giftet sig til fæstet, således at forstå, at hans første hustru Karen Mortensdatter har siddet med denne fæstegård efter hendes mand Anders Jensens død.

Som foran omtalt blev ægteskabet med nævnte Karen Mortensdatter kun af meget kort varighed, og den 3. februar 1769 blev der afholdt skifte efter hende, ved hvilken lejlighed boets aktiver og passiver registreredes. Det fremgår heraf, at der var tale om et temmelig spartansk fæstebondebo.

Således bestod gårdens besætning af en 20 år gammel hest, sat til 3 rdr., en 6-års følhoppe til 10 rdr., en sort hest på 6 år til 6 rdr. 4 mk., to køer, 7 rdr. 2 mk., en kvie, fire får og en so, sat til ialt 5 rdr. Af redskaber nævnes først og fremmest en beslagen vogn med tilbehør til 6 rdr. 4 mk., en trækvogn, en plov med tilhørende drættetøj samt en harve. Boets aktiver androg ialt 80 rdr., men passiverne var på ikke mindre end 117 rdr., hvorfor boet var isovant. Af passiver nævnes først og fremmest herskabets krav på 57 rdr. til istandsættelse af bygningerne omfattende 10 fag stuehus og 13 fag stald og lade. Desuden forlangtes 39 rdr. til to heste, en vogn, en plov og en harve, som oprindelig havde været på gården, og endelig var der skatte- og

landgilde-restancer, løs gæld til 4 forskellige personer samt begravelsesomkostninger.

Den 8. november 1806 blev der afholdt skifte efter Anders Pedersen Bruun.

Selve skifteforretningen blev ledet af kancelliråd, by- og herredsfoged Brandt på dennes kontor i Hjørring, og som arvinger nævnes børnene: Peder 37 år, gift med Christen Pedersen i Sdr. Tornby, Johanne, gift med Christian Jørgensen i Nr Tornby, Maren (#175), gift med Jens Jensen i Nr. Tornby, Niels 26 år, Jørgen 25 år, Maren 16 år, og Christen 14 år gammel.

Som formynder for de to yngste og umyndige børn blev antaget Hans Jensen af Horne Terp. Skifteforretningen blev en kort forestilling, idet det viste sig, at børnene forud ved et arveforlig af 31. maj 1806 havde aftalt og bestemt, at deres bror Jørgen skulle overtage gården, som faderen må formodes at have erhvervet til selveje omkring 1802, sammen med indboet og besætningen og faderens garderobe. Til gengæld var han forpligtet til at udbetale 200 rdr. til sine umyndige søskende.

Umiddelbart ligner Anders Pedersen Bruuns levnedsløb således de flest andre fæstebønders, men en nærmere undersøgelse af hans forhold afslører, at han i året 1800 blev idømt 2 måneders tugthusarbejde for hæleri, medens hans ældste søn Peder idømtes 5 års tugthusarbejde for tyveri. Baggrunden for disse domme er at finde i den store tyverisag fra Nørlev Strand i året 1790, som er nærmere omtalt i en artikel på 30 sider af P. Christensen, optrykt i Vendsyssels årbog 1926. Det hedder heri indledningsvis: "Den 20. oktober 1790 strandede på Nørlev Strand, Skallerup sogn, Galeasen, "Die gute Erwartung" (Det gode håb). Skibet, der var ladet med hvede og førtes af Kaptain Michael Schmidt af Stettin, var på rejse fra hjemstedet til London.
Den store tyverisag fra Nørlev Strand i året 1790 (1)

ÆgteskabBørn
20 Okt 1769 - Maren Jørgensdatter - - Peder Andersen Bruun
- - Karen Andersdatter Bruun
- - Jørgen Andersen Bruun
- - Johanne Andersdatter Bruun
28 Okt 1779 - Maren Andersdatter Bruun
- - Niels Andersen Bruun
1784 - Jørgen Andersen Bruun
1786 - Jens Andersen Bruun
04 Nov 1787 - Maren Andersdatter Bruun
1790 - Christen Andersen Bruun

Anders Pedersen Bruun
* 01 Maj 1745
† 1806

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021