Martin Svendsen

DatoStedKilde
Født :1859--
Død :-Lille EenoddenKilde

Noter :
Uenig og fødselsår, 1858 eller 1859

FT-1880, Hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Søndre Ørsø, Kibsgaard 1 Gaard, 661, FT-1880, C6391, Marthin Svendsen 21 Ugift hendes Børn her i Sognet (Mandens barn fra hans 1.ste ægteskab)

Nedennævnte tekst er sendt fra Grethe Ebbesen , Fredericia 22 sept 2004:
Jeg undertegnede ungkarl Martin Svendsen, født i Kibsgård i Dronninglund sogn nu af Lille Enodden i Voer sogn bestemmer herved som min sidste vilje at når jeg ved døden er afgået skal der herefter med mine efterladenskaber som følger:
1. Min søster Johanne Ansine Svendsen gift med gårdejer Christian Nielsen af Lille Enodden skal arve 1000 kroner skriver ettusinde kroner så fremt hun måtte afgå ved døden før end jeg tilfalder beløbet hendes børn til lige deling.
2. Derefter skal der anvendes 225 kroner skriver to hundrede tyve fem kroner til min begravelse og til et gravminde og vil dette beløb være at udbetale til forannævnte Christian Nielsen for af samme at anvendes som anført.
3. Kirkelig forening for Indre Mission i Danmark skal derefter arve 200 kroner skriver to hundrede kroner for hvilke beløb skal udbetales uden afkortning af arveafgift eller stempelafgift. der således vil være at udredes af mit bo.
4. Hvad jeg i øvrigt måtte efterlade mig af penge eller penge efekter og værdier så af deles lige mellem min ovennævnte søster Johanne Ansine Svendsen og mine brødre arbejdsmand Lars Peter Svendsen i Ålborg og Peter Christian Svendsen boende ved Skørping station, såfremt nogen af dem måtte være døde tilfalder beløbet deres børn.
5. Et dobbelt klædeskab skal tilfalde min ovennævnte søsters datter Kirstine Nielsen.
6: Et gangskab skal tilfalde min ovennævnte søsters søn Søren Nielsen ( Søren Søndergård).
7. En Klædeskiste skal tilfalde min ovennævnte søsters datter Maren Nielsen.
8. Et ??? skal tilfalde min ovennævnte søsters søn Svend Nielsen.
9. En sengeklæder mine bedste gangklæder linned og uldtrøjer skal tilfalde min ovennævnte broder Lars Peter Svendsen.
10. Hvad jeg i øvrigt måtte efterlade mig af løsøre effekter skal tilfalde min ovennævnte søster Johanne Ansine Svendsen eller såfremt hun er død hendes børn.
Til bekræftelse underskriver jeg dette testamente i overværelse af Notarius publicus Sæby den 21 april 1897. Martin SVENDSEN.

Martin boede sine sidste år på Søndergård i en fløj, der blev bygget til ham. Han havde tuberkulose. Det bevirkede, at de døtre, som endnu var hjemme lærte en del om hygiejne, der var vigtig for at ingen skulle blive smittet.

FarMor
Svend Pedersen ¤Maren Margrethe Lauritsdatter

Martin Svendsen
* 1859
-
Svend Pedersen ¤
* 10 Nov 1827
† 02 Nov 1877
Maren Margrethe Lauritsdatter
* 1818
† 27 Dec 1859
Peder Svendsen ¤
* 1781
† Eft 1845


Gyde Marie Clemensdatter ¤
* 1794
† Eft 1845
-
--
-
Svend Christensen ¤
* 1744 - † Før 1801
Maren Sørensdatter ¤
* 1744 - † Eft 1801

Clemen Svendsen ¤
* 1753 - -
Karen Nielsdatter ¤
* 1757 - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021