Søren Christensen Skriver¤

DatoStedKilde
Født :Omk 1540Himmerland-
Død :Omk 1602--
Bolig :-Himmerland-

Alder : 62
Alt.navn : Søren Skriver
Stilling : Herredsskriver, Foged i Kjær Herred
Ref. : 56022
Side : 1165
Vores ane nr. : 56022

Noter :
Født omk 1530 -1540

Søren Christensen (Skriver) var gift med Else Andersdatter Kjærulf.
I C. Klitgaards: "Kjærulfske Studier" finder vi følgende om Søren Christensen (Skriver):
"Søren Christensen, der synes at være fra Himmerland, Dall eller Ferslev Sogn, var 1568 og 1572 herredsskriver i Kjær Herred og boede i Vester Holtet i Ajstrup Sogn, hvor han blev boende til sin død.

Han var ligeledes herredsskriver 1577, da han udstedte tingsvidne om skellet mellem Horsens og Ørum Sogne, og det er vel denne stilling der gav anledning til, at han i reglen kaldes Søren Skriver, et kendingsnavn, han beholdt hele sit li v. 1584 nævnes han som foged i Kjær Herred; men det vides ikke, hvornår han har tiltrådt denne stilling, i hvilken hans svigerfar Anders Kjærulf nævnes 1577, og som han vist har overtaget efter denne. Svigerfaderen står i Ålborghus Lens jor debog 1562 som bruger af gården Holtet i Ajstrup tillige med mere gods der, men ved sit giftermål, der antagelig har fundet sted omkring 1565, har Søren Christensen så fået disse ejendomme til brug, thi medens svigerfaderen havde sin gård i Ø. Halne kvit og frit, sålænge han var herredsfoged, fik Søren Christensen ved åbent brev af 2. juni 1586 bevilling til at måtte beholde Holtet Eng, som er svaret og brugt til hans gård, men hvoraf hidtil er svaret nogen særskyld, uden afg ift, saalænge han var herredsfoged eller indtil videre, og af denne eng havde hans svigerfar ydet en årlig afgift på 16 tønder byg. Kristi himmelfartsdag 1595 indtrådte Søren Christensen som medlem af Købmandsgildet "Guds Legems Lav" i Ålborg, hvor også andre af egnens storbønder og talrige adelsmænd, præster o.fl. var gildebrødre.

Det følgende år afgik han vist nok som herredsfoged, hvilket embede derefter beklædtes af hans søn Anders; men han nævnes endnu i Holtet i jordebogen 1604-05, hvorimod der i den for 1606-07 er anført hans hustru som bruger af gården. Med s in hustru fik han en del af Fogedgård i Vadum Sogn, hvilke parter hans arvinger senere solgte.

Børn


Kilde 2009 - Ole-munk.dk
Maren Sørensdatter Kjærulf (I20836)
Født omkring 1564 -- Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg
Ægteskab omkring 1585 (Alder 21) Jens Nielsen -
Død omkring 1620 (Alder 56) Vester Stræt, , Vilsted, Slet, Aalborg

Anders Sørensen Kjærulf (I20513)
Født omkring 1566 -- Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg
Ægteskab før 1590 (Alder 24) Bodil Nielsdatter - [Vis familie]
Erhverv Herredsfoged i Kjær herred
Død 1631 (Alder 65) Knæpholt, , Vadum, Kær, Aalborg
Skifte 20 december 1631 (Alder 65) Knæpholt, , Vadum, Kær, Aalborg

Jacob Sørensen (I20631)
Født omkring 1567 -- Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg
?Ægteskab omkring 1595 (Alder 28) Inger Christensdatter - [Vis familie]
Død efter 1609 (Alder 42) Fogedgaard, Øster Halne, Vadum, Kær, Aalborg

Gertrud Sørensdatter Kjærulf (I20636)
Født omkring 1569 -- Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg
Ægteskab omkring 1589 (Alder 20) Peder Jensen Mørk - [Vis familie]
Død efter 1640 (Alder 71) Korslund, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring

Christen Pedersen Kjærulf (I20698)
Født omkring 1570 -- Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg
Ægteskab før 1600 (Alder 30) Marin Nielsdatter - [Vis familie]
Død omkring 1631 (Alder 61) Hornsgaard, , Farstrup, Slet, Aalborg

Peder Selgensen Kjærulf (I20661)
Født omkring 1571 -- Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg
Ægteskab omkring 1605 (Alder 34) Inger Hansdatter Mørk - [Vis familie]
Erhverv Herredsfoged i Hvetbo herred
Død 1631 (Alder 60) Saltumgaard, , Saltum, Hvetbo, Hjørring

Anders Sørensen Kjærulf (I20648)
Født omkring 1578 -- Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg
Ægteskab omkring 1604 (Alder 26) Anne Andersdatter Kjærulf - [Vis familie]
Død omkring 1641 (Alder 63) Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg

Anne Sørensdatter Kjærulf (I20644)
Født omkring 1580 -- Vester Holtet, , Ajstrup, Kær, Aalborg
Ægteskab omkring 1600 (Alder 20) Thomas Christoffersen Galskyt - [Vis familie]
Ægteskab omkring 1625 (Alder 45) Erik Nielsen - [Vis familie]
Død omkring 1645 (Alder 65) , , Hammer, Kær, Aalborg

ÆgteskabBørn
Omk 1563 - Else Andersdatter Kjærulf ¤ Omk 1569 - Gjertrud Sørensdatter Kjærulf ¤

Søren Christensen Skriver¤
* Omk 1540
† Omk 1602

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021