Christen Nielsen Øland

DatoStedKilde
Født :07 Feb 1822Aaby SognKilde
Døbt :08 Feb 1822Aaby SognKilde
Død :22 Jan 1912Koldkær, Hals sognKilde
Begravet :30 Jan 1912Hals KirkeKilde

Alder : 89
Alt.navn : Bliver kaldt Øland

Adresse : FT 1911, Hals sogn, matr.nr. 63d.Christen Nielsen Øland, 7/2 Aaby, aftægtsmand, 1824 fra Aaby,
Noter : § 1836, Hals Kirke
Ved konf. i Hals karaktererne veloplyst og sædelig.Udlagt barnefader ved første barns fødsel.1842 var han indsidder i Lille Koldkærhus.

1844 bliver han indkaldt til fodgarden. Han gør dereftter tjeneste i treårs-krigen. Familietraditionen fortæller, at da han kom hjem var han så langskægget og ubarberet, at konen besvimede ved synet af ham.Fra lægdsrullen: Lægd nr. 5, løbenr. 23, højde 67 1/4 tommer, overgået til krigsreserven 13/9 1847, afgået 13/9 1852.3. kompagni nr. 181-55.Tjenestegørende fra 17/5 1845.I 1876 tilkendes han erindringsmedaljen for sin deltagelse i 3-års krigen.1908 blev han udnævnt til Dannebrogsmand, og i den anledning indsendte han følgende:Levnedsbeskrivelse.Jeg undertegnede Christen Nielsen er født i Aaby sogn, Vendsyssel den 7. februar 1822. fra mit 14 til mit 21 Aar havde jeg 2 Tjenester i Hals og Øster Hassing Sogne hvorefter jeg blev Indkaldt til den kongelige Livgarde til Fods og laa inde som saadan i 3½ Aar blev hjemsendt Efteraaret 1847 og atter Indkaldt i April Maaned 1848 var derefter med i Alle 3 Krigsaarene. Af store træfninger var jeg med ved Isted den 25 Juli 1850 men ellers kun med i smaa Træfninger.

Efter min Hjemkomst fæstede jeg 5 Tønder Land Hedejord hvorpaa jeg byggede et lille Hus fik efterhaanden Jorden opdyrket saaledes at jeg kunde holde en Koe som jeg tjente til ved at grave Leer for en Mand i Hals Nørre Skov men min Hovedfortjeneste var Fiskeriet som gav saa godt af sig at jeg efter 3 Aars forløb kunde kjøbe den Fæste Jord jeg beboede, efter som fortjensten bedredes kjøbte jeg mere Jord saa at jeg i løbet af cirka 12 Aar havde cirka 20 Tønder Land og havde nu en besætning af 2 Stude og 2 Køer. Men hovederhvervet var bestandig Fiskeriet hvormed jeg vedblev at beskæftige mig til jeg var 80 Aar.

Da jeg var 70 Aar gammel afstod jeg Stedet til min Søn hos hvem jeg siden har boet som Aftægtsmand jeg har været Enkemand i 29 Aar.Jeg slutter herved med den Hjertligste Tak til Deres Majestæt for den store Hædersgave der er mig tildeltChristian Nielsen ØlandI Tjenesten kaldet Aaby.Ølandshuset Koldkær.

(uddrag fra "Himmerland og Kjær Herred 1943, s. 128):Kort efter 1800 fæstede Christen Jungersen af Øster Hassing, tidligere gårdfæster i Hou, derefter husmand på Sønder Hede, et stykke jord syd for Koldkærgaard og byggede her et hus, som var det første på stedet. Det kaldtes "Koldkærhuset", "Lille Koldkær", "Jungehuset", "Ølandshuset". Christen Jungersen døde 1821, derefter (1823) Niels Christensen Øland, Christen Nielsen Øland og Thomas Christensen Øland. Derefter Jens Peter Christoffersen gift med Thomas Ølands datter Kristine.Skøde:Dat. 30-11-1856 læst 19-12-1856.Skøde fra Thomas Larsen Løgtholt til Christen Nielsen Øland på matr. 44d af Hov.Dat. 8-7 læst 26-10-1871.Rasmus Peter Nielsen Neustrup skøde til Christen Nielsen Øland på et hus i Skovshoved matr. nr. 27b for 150 Rbd.Dat. 11-6 læst 1-9-1871 hartkorn 0-0-2-½. Christian Andersen skøde til Christen Øland på parcellerne 63d, 69d, 71d. dat. samme dag og læst samme dag Christian Nielsen obligation til Christian Andersen for rigsbankdaler mod 1. pr. i ovennævnte parceller.Dat 15-3 læst 27-3-1885.Christen Nielsen Øland skøde til Thomas Christensen Øland på matr. 27b m.fl.Dat. 26-1 læst 5-2-1886.Rasmus Neustrup skøde til Thomas Øland på en parcel 26l. ????Dat. 6-4 læst 21-4-1922Skøde fra Thomas Øland til Kristine Øland

FT 1911, Hals sogn, matr.nr. 63d.Christen Nielsen Øland, 7/2 Aaby, aftægtsmand, 1824 fra Aaby, enkemand.Thomas Øland, 8/7 1842 Hals, husmand, gift.Ane Marie Øland, 17/2 1852 Hals, husmandskone, gift.Christine Øland, 23/6 1885 Hals, barn.

FarMor
Niels Christensen ØlandAne Kirstine Nielsdatter
ÆgteskabBørn
09 Jun 1842 - Maren Kirstine Jensdatter 01 Apr 1840 - Niels Christian Christensen Øland
08 Jul 1842 - Thomas Christensen Øland

Christen Nielsen Øland
* 07 Feb 1822
† 22 Jan 1912
Niels Christensen Øland
* 1793
† 08 Aug 1877
Ane Kirstine Nielsdatter
* Omk 1784
† 06 Maj 1869
Christen Andersen
* Omk 1751
† 1802


Anne Nielsdatter
* 1758
-Niels Jensen
-
-


Karen Jensdatter
-
-
Anders Christensen
* 1718 - † Apr 1798

- - -

Niels Nielsen
- - -
Anne Nielsdatter
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021